Voor projecten in de zorg kunnen wij worden ingezet als projectleider. Dit kan gaan om beginnende zorgprojecten of zorgbedrijven die op zoek zijn naar een projectleider om het op poten te zetten. Ook voor bestaande projecten of bedrijven kunnen wij ingezet worden voor doorontwikkeling en verbetering.

 

Voorbeelden en referenties

 

Project Icarus

 

Bij project Icarus is Monique, momenteel projectleider. Dit is een project in opstart, gericht op het aanbieden van een passende dagbesteding voor jong volwassenen met een lichamelijke beperking. In mei 2017 is de eerste vestiging in Culemborg geopend, wat nu erg goed loopt. Wij hebben meegedaan met een social challenge van de gemeente Zeist, waarbij wij de derde prijs hebben gewonnen. Met deze prijs en hiernaast veel netwerken, is in mei 2018 de tweede vestiging in Zeist geopend. Als projectleider zijn wij verantwoordelijk voor het gehele operationele proces.

Zie: https://project-icarus.nl/

 

Stichting Actieve Zorg

 

Stichting Actieve Zorg is een zorgboerderij die ons heeft ingeschakeld vanwege de HKZ certificering die eraan zat te komen. Doel: Het bedrijf op kwalitatief niveau (zowel op het gebied van documentatie als op het gebied van de uitvoering), aan de eisen laten voldoen die worden gesteld voor de HKZ certificering.

Voorbeeld van het takenpakket van een projectleider:

• Schrijven en implementeren van een operationeel plan
• Bereiken en benaderen van de doelgroep
• Informeren en voorlichten
• Organiseren van meeloopdagen
• Contacten leggen / onderhouden met zorgaanbieders, zorgkantoren en wijkteams
• Genereren van publiciteit en bekendheid voor het project
• Ontwikkelen van marketingmaterialen
• Ontwikkelen van inhoudelijke programmering
• Werven van begeleiders, docenten en vrijwilligers
• Inrichting van de locatie en aanpassen naar de hulpvraag
• Opzetten van een zorgadministratie
• Opzetten van communicatie, verslaglegging en rapportage

Zie: http://www.actievezorg.nl/

Facebook
LinkedIn

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

De volgende deelnemers hebben meegeholpen met het bouwen van deze website: René, John, Daniël en Jason.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus? Klik hier en neem contact met ons op!