Justin heeft de opleidingen Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (PBSD) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) afgerond.

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest binnen het gevangeniswezen is Justin in 2017 gestart als jongerencoach in een begeleid wonen traject. Tevens werkt Justin als pedagogisch medewerker op verschillende groepen binnen de gespecialiseerde jeugdzorg.

 

Justin heeft ervaring in het werken met kinderen/jongeren/jongvolwassen met (ernstige) gedragsproblematiek die problemen ondervinden op meerdere leefgebieden, waardoor zij vastlopen in hun ontwikkeling.

 

Aandachtsgebieden:

Loopbaan

  • Werk
  • Opleiding

Burgerschap

  • Vrijetijdbesteding
  • Sociaal netwerk

Autonomie

  • Financiën
  • Basale Activiteiten Dagelijks Leven

Wonen

  • Instrumentele Activiteiten Dagelijks Leven
Facebook
LinkedIn

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

De volgende deelnemers hebben meegeholpen met het bouwen van deze website: René, John, Daniël en Jason.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus? Klik hier en neem contact met ons op!