Marcel heeft voordat hij ging werken als ervaringsdeskundige en herstelcoach al vele jaren werkervaring opgedaan als coach (re-integratie, activering en arbeidsbemiddeling) voor gemeente, UWV en bedrijfsleven.

Maar nadat Marcel zelf op diverse gebieden (verslaving, arbeidsongeschiktheid en persoonlijkheid) was vastgelopen, heeft hij zijn eigen herstelproces moeten vormgeven en doorleven. Door zijn (onderliggende) problemen niet langer uit de weg te gaan en verborgen te houden, kon Marcel zijn kennis en kunde koppelen aan zijn gevoel en emotie, hierdoor kon hij zijn herstelproces op krachtige en bruikbare wijze vormgeven. Tijdens het herstelproces heeft Marcel o.a. door (zelf)reflectie en intensieve therapieën veel inzichten verkregen en hierdoor durfde hij zichzelf eindelijk echt open te stellen voor (spirituele/persoonlijke) ontwikkelingen en (blijvende) veranderingen.

 

Tijdens het herstelproces vielen voor Marcel steeds meer puzzelstukjes op de juiste plek. Waarna hij na een lange evenwichtige periode, met voldoende afstand, naar zijn eigen problemen en oplossingen kon kijken. Hierdoor ontstond ook nieuwe zingeving in zijn werk en is Marcel zich op professionele wijze d.m.v. opleidingen en cursussen (theoretische kennis) en ervaringskennis (praktijkkennis/herstel) verder gaan ontwikkelen tot een gedegen Ervaringsdeskundig Herstelcoach. Door het inzetten van zijn verworven competenties, helpt Marcel nu andere kwetsbare personen met het inrichten van een herstelproces en het omgaan met ontwrichtingen en tegenslagen in het leven.  De ontwrichtingen waar Marcel ervaringsdeskundigheid in heeft ontwikkeld, liggen op het gebied van jeugd, school, gezin, chronische arbeidsongeschiktheid, persoonlijkheid en verslaving.

 

Door het (h)erkennen van zijn problemen, ontwrichtingen, tekortkomingen en imperfectie, is Marcel in staat vanuit authenticiteit zijn kwetsbaarheid om te zetten in kracht en herkenning voor anderen. Hiermee helpt Marcel andere kwetsbare personen met het vinden van empowerment (bewustwording en activeren van eigen kracht) om zo beter met ontwrichtingen en tegenslagen in het leven om te kunnen gaan. Door het loslaten van (voor)oordelen en het omarmen van zijn imperfectie, is Marcel in staat om vanuit gelijkwaardigheid en het delen van eigen ervaringen, mensen tot inzichten te laten komen, die uiteindelijk resulteren in (gewenste) veranderingen.

 

Aandachtsgebieden:

– Verslavingsproblematiek

– Praktisch vormgeven en onderhoud van herstelprocessen (psychisch, verslaving en arbeidsongeschiktheid)

– Inventariseren van problemen en helpen zoeken naar oplossingen (gezin, financiën, werk, gezondheid enz.)

– Zoeken naar passende belastbaarheid bij burn-out en arbeidsongeschiktheid (fysiek en mentaal)

– Bemiddeling, jobcoaching, verzuimbegeleiding, mediation, outplacement en re-integratie

– Helpen en bijstaan van kwetsbare personen in het maken van beslissingen en/of in contact met overheden, bedrijven en werkgevers.

 

“je kunt pas de juiste vraag stellen als je niet bang bent voor het antwoord”

Facebook
LinkedIn
LinkedIn

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

De volgende deelnemers hebben meegeholpen met het bouwen van deze website: René, John, Daniël en Jason.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus? Klik hier en neem contact met ons op!