Time of Your Life

Met ingang van 1 juli 2020 biedt Jayda CC – in opdracht van TOP Groep  – het programma Time of Your Life (TOYL) aan waarin jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijdscategorie van 14-27 jaar ondersteund worden bij het uitvoeren van een maatschappelijke diensttijd (MDT). Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst.

In TOYL staan de jongeren altijd centraal waarbij we nauw aansluiten bij hun (onuitgesproken) wensen en doelen. Ze krijgen de kans om middels training hun sociale, cognitieve- en werknemersvaardigheden te vergroten en daardoor hun mogelijkheden te vergroten op het behalen van een diploma en/of een betaalde baan. Na of gedurende het trainingsonderdeel matchen we de jongere met de organisaties of projecten van hun voorkeur waar ze in de praktijk de geleerde vaardigheden kunnen toepassen onder de begeleiding van onze coaches.

Via bijgaande link is meer informatie te vinden over TOYL en de jongeren uit het project:  https://topgroep.nu/projecten/time-of-your-life/

Recent nieuws