ACHRAF

Achraf heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met de accentroute “Jeugd” gevolgd.

Achraf heeft gewerkt als pedagogisch medewerker in de gesloten setting. Hij heeft ervaring in het werken met jongeren met een justitiële kader (gesloten en ambulant). 

Achraf sluit zich aan bij de belevingswereld van de cliënt. Hij gaat op zoek naar de onderliggende problematiek om daarmee vanuit de eigen kracht van de cliënt verandering en versterking te bewerkstelligen. Hij werkt outreachend en vanuit de prestatiebenadering in samenspraak met de cliënt en betrokken ketenpartners. Dit zorgt voor een maximale inzet om de gestelde doelen gezamenlijk te realiseren.