Voor Jayda CC staat de cliënt centraal. Dat betekent dat de stem van onze cliënten moet doorklinken in onze zorg en begeleiding. Daarom vinden wij medezeggenschap ook zeer belangrijk.

 

Jayda CC geeft samen met u invulling aan medezeggenschap door:
  • Tijdens het intakegesprek samen met u te bespreken welke wensen en (zorg) behoeften u heeft.
  • U actief te betrekken en inspraak te geven bij het opstellen van het begeleidingsplan.
  • Tijdens de evaluatiemomenten, die elke 6 maanden – of eerder indien u dit wenst – plaatsvinden, samen met u te kijken en te bespreken of het begeleidingsplan en de gestelde doelen nog actueel zijn.
  • Tijdens de evaluatiemomenten te vragen naar uw tevredenheid, werkwijze, voortgang en eventuele knelpunten.
  • U de mogelijkheid te bieden om ons op ieder gewenst moment gedurende de begeleiding feedback te geven.

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Jaarlijks houden wij een klanttevredenheidsonderzoek bij al onze cliënten. Dit aan de hand van een papieren vragenlijst, waarmee wij meningen en ideeën ophalen bij cliënten.

Deze meningen en ideeën worden vervolgens besproken in een algeheel teamoverleg van onze organisatie. En wordt bekeken welke veranderingen en verbeteringen er gewenst zijn en op welke wijze deze kunnen worden doorgevoerd.

Uw stem telt!
Facebook
LinkedIn
LinkedIn

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

De volgende deelnemers hebben meegeholpen met het bouwen van deze website: René, John, Daniël en Jason.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus? Klik hier en neem contact met ons op!