Klachtenprocedure

 

Jayda BV staat voor goede kwaliteit van zorg en hoge klanttevredenheid. Wij doen dan ook ons uiterste best om iedereen op de best mogelijke manier zorg en begeleiding te geven. En ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat er iets fout kan gaan. Wij vernemen dat graag. Zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken om de kwaliteit van onze zorg nog verder te verbeteren. Een klacht kan door uzelf of een daartoe gemachtigd vertegenwoordiger ingediend worden.

 

Wat als u niet tevreden bent?

1.

Een goede manier om uw klacht kenbaar te maken is om in gesprek te gaan met uw
ambulant begeleider/coach. Door het voeren van een gesprek komt u vaak samen
tot een oplossing om uw klacht op te lossen en om eventuele problemen in de
toekomst te voorkomen.

 

2.

Indien u samen met uw ambulant begeleider/coach niet tot een goede oplossing komt,
kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris de heer M. van Elck. Dit kan
indien gewenst ook zonder tussenkomst van uw ambulant begeleider/coach. Uw
klacht dient u dan schriftelijk of digitaal in via:
m.van.elck@jayda-cc.nl. In een hierop volgend
persoonlijk gesprek – binnen 10 werkdagen na het indienen – zal onze
klachtenfunctionaris met u alsnog tot een bevredigende oplossing proberen te
komen.

 

3.

Komt u er zowel met uw ambulant begeleider/coach en/of onze klachtenfunctionaris
niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een erkende geschilleninstantie.
Jayda BV is hiertoe aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl. Na het indienen van
uw klacht via de website 
van Erisietsmisgegaan.nl wordt de klacht afgehandeld door de Geschilleninstantie Zorggeschil. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil waarna u een bindende uitspraak ontvangt.

 

                         

Bent u tevreden? Zeg het anderen!
Heeft u klachten? Zeg het ons.