Coaching

Coaching

Coaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding gericht op ontwikkeling en groei. Het is bedoeld voor mensen die vastlopen in hun leven, te maken hebben met ingrijpende veranderingen, of balans willen vinden in hun leven. Ook kan coaching worden ingezet bij het werken aan persoonlijk ontwikkeling. Coaching is bedoeld voor het verbeteren van resultaten en het bereiken van persoonlijke doelen. De coach wordt uitgedaagd om buiten vertrouwde kaders te kijken en te ontdekken hoe er een gewenst doel bereikt kan worden en belemmerende problemen opgelost kunnen worden.

Samen met de coach wordt er gekeken naar ervaringen, gedrag en de manier van communiceren. Vervolgens wordt er een doelstelling gemaakt voor de toekomst. Een doel- en toekomstgerichte methode die een echte verandering in het leven tot stand brengt. Er wordt geleerd verworven inzichten in het dagelijkse leven toe te passen, oude patronen te doorbreken en doelen te bereiken.

Het coachtraject zal bestaan uit een intakegesprek van 1 uur en hierna meerdere coaching gesprekken van anderhalf uur, waarbij wij ernaar streven iemand weer in zijn kracht te zetten. Een coachtraject is een maatwerktraject. Tijdens het intakegesprek zal samen besproken en ingeschat worden hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn.

• Verbetering communicatieve vaardigheden
• Vergroten van het zelfvertrouwen
• Assertiviteit
• Verbeteren van de persoonlijke balans
• Stressmanagement
• Vergroten van motivatie
• Vergroten van zelfinzicht

Resultaat coaching

Het resultaat van coaching leidt tot blijvende veranderingen. Het biedt nieuwe perspectieven en zorgt ervoor dat iemand steviger in zijn schoenen staat. De klachten zullen grotendeels afnemen of geheel verdwijnen.