Cliëntenraad Jayda CC van start

Op 21 juni 2021 is de cliëntenraad van Jayda CC officieel van start gegaan. Tijdens de eerste vergadering van de cliëntenraad werd onder andere de medezeggenschapregeling en het huishoudelijk reglement vastgesteld en ondertekend.

De cliëntenraad, bestaande uit drie personen, gaat advies uit brengen over voorgenomen besluiten die voor cliënten en Jayda CC van belang zijn. Zij gaan de belangen behartigen van de cliënten en toezien op de kwaliteit van de dienstverlening.

Directeur Monique Verloop van Jayda CC is blij met de oprichting van de cliëntenraad. “Jayda CC vindt het belangrijk dat cliënten structureel invloed hebben op ons beleid. Wij stellen cliënten dan ook graag in de gelegenheid om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten die voor hen van belang zijn. Ik zie er naar uit om samen met de cliëntenraad onze dienstverlening nog verder te optimaliseren”.

De cliëntenraad zal frequent bij elkaar komen en is voor cliënten te bereiken op clientenraad@jayda-cc.nl