FRANS HAARSMA

Voor 2010 was Frans 36 jaar werkzaam als teamcoach om vervolgens zijn baan op te zeggen en te gaan leren/werken als psychiatrisch verpleegkundige.

Frans heeft jaren ervaring in de psychiatrie, waarvan de afgelopen jaren binnen een gesloten behandelcentrum. Hier verbleven cliënten met een psychiatrische stoornis en gedragsproblemen.

Frans heeft verschillende trainingen gevolgd, waaronder levend verlies/ rouw en verlies verwerking, motiverende gespreksvoering, omgaan met suïcidaliteit, psychopathologie en seksualiteit en intimiteit. Hij gaf zelf trainingen in ‘middelengebruik en verslaving’ aan cliënten binnen de GGZ.

Zijn kracht zit in een groot inlevingsvermogen en de overtuiging dat je jezelf permissie mag geven om opnieuw te beginnen.

Het afgelopen jaar heeft hij de overstap gemaakt naar een organisatie voor ouderenzorg, om daar als psychiatrisch verpleegkundige, zowel de teams als de bewoner te ondersteunen in moeilijk verstaanbaar gedrag bij cliënten met dementie.

Deze functie is goed te combineren met zijn functie binnen Jayda.

  • Verslaving – Afhankelijk zijn van middelen en gewoontes.
  • Jongerenbegeleiding – Samen met de jongere kijken waar zijn kwaliteiten liggen.
  • Autisme – Ervaring in het omgaan en begeleiden van mensen met autisme.
  • Dementie – Ondersteuning, begeleiding en zorg bieden voor mensen met dementie.
  • Rouw en verliesverwerking – In de breedste zin van het woord.
  • Suïcidaal gedrag – Begeleiden en inschatten.
  • Familiezorg – Begeleiden van zowel zorgvrager als familiezorg( mantelzorger).
  • Persoonlijke ontwikkeling – Wie ben jij.
  • Vluchtelingen – 10 jaar ervaring in het begeleiden van vluchtelingen.

 

Voor Frans is het belangrijk om met alle cliënten oprecht contact te maken en erachter te komen wie je écht bent!