GILLYANO NJAUW

Gillyano is een jonge en enthousiaste social worker met een passie voor het werken met mensen. Hij heeft de opleiding Culture Maatschappelijke Vorming afgerond en is al geruime tijd SKJ geregistreerd.

Gillyano is geboren en getogen in Amsterdam. Daar heeft hij ook als jongerenwerker en als coach bij verschillende zorgorganisaties gewerkt. Zijn passie ligt met name bij het werken met kinderen en jongeren. Door zijn persoonlijke ervaringen aangevuld met werkervaring weet hij goede aansluiting te vinden op de leefwereld van deze doelgroep.

 
Met zijn coaching hoopt hij de cliënt meer in zijn kracht te kunnen zetten. Hij zet graag creatieve en sportieve activiteiten als middel in om een vertrouwensband op te bouwen. Hij vindt een goede vertrouwensband tussen de coach en cliënt heel belangrijk om tot de kern van de hulpvraag te komen. Daarom vindt hij dat er ook ruimte moet zijn voor stukje ontspanning/humor waarmee de band tussen coach en cliënt versterkt kan worden.

 
Een goede combinatie tussen zijn sociale karakter, stevige persoonlijkheid en open houding vormen een goede basis om contact te leggen met de doelgroep.