Jayda CC glansrijk door audit toezichthouder!

De afgelopen periode heeft de GGDRU, toezichthouder in de regio Utrecht, een audit verricht op de werkzaamheden van Jayda CC. Deze audit had als doel om te beoordelen of aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt.

De toezichthouder heeft in het onderzoek geconstateerd dat Jayda CC aan alle kwaliteitsnormen voldoet. Op alle negen onderdelen van het onderzoek – van de  begeleiding bij cliënten tot aan het kwaliteitsbeleid – is geen enkele onvolkomenheid geconstateerd.

Monique Verloop, initiatiefnemer van Jayda CC, is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Het is fijn om te constateren dat onze visie om kwaliteit van zorg altijd voorop te stellen doorklinkt in het onderzoek. Dat dit door de toezichthouder in de praktijk getoetst is en volledig akkoord bevonden is”.

De positieve waardering vanuit de toezichthouder is een groot compliment voor alle medewerkers van onze organisatie aldus Verloop. “Zij geven dagelijks met hart en ziel ambulante begeleiding aan onze cliënten”.

Verloop geeft verder aan dat het onderzoek Jayda CC sterkt om het ingeslagen pad verder te bewandelen en een goed vervolg te geven. “Om naast kwaliteit van zorg van betekenis te kunnen zijn voor onze cliënten, altijd te gaan voor de juiste match tussen hulpvrager en hulpverlener en direct aan de slag te gaan zonder wachttijden/wachtlijsten”.