JESSICA HOLTZER

Jessica is ervaringsdeskundige ouder op het gebied van eetstoornissen. Wat doet een eetstoornis met jou of met je kind, hoe werkt dit in je hoofd? En wat is de rol van de ouder/verzorger in het herstelproces? De lange wachttijden in de gezondheidszorg maken het er niet gemakkelijker op om op tijd hulp te krijgen. Een frustrerende tijd, voor alle betrokkenen. Maar ook na een eventuele opname of ambulante behandeling in een gespecialiseerde kliniek is nazorg belangrijk om de eetstoornis helemaal te verslaan.

“Ik weet uit ervaring hoe intens en destructief een eetstoornis is. Het goede nieuws is: herstel is mogelijk! Professionele zorg door specialisten is daarbij de eerste stap. In de periode voor en na de specialistische behandeling is echter ook hulp welkom. Ik ben ervan overtuigd dat met een goede ondersteuning deze pittige tijd beter te doorstaan is, ondersteuning voor zowel degene die de eetstoornis heeft als voor zijn/haar omgeving. Een eetstoornis heb je immers nooit alleen, het hele gezin kampt ermee.”

“Het mooie van de samenwerking met Jayda-CC is dat er aandacht is voor de persoon achter (of vóór) de eetstoornis. Het opbouwen van zelfvertrouwen, het leren omgaan met emoties en het vinden van je eigen kracht zijn belangrijk in het herstelproces. Een eetstoornis is immers vooral een coping mechanisme: een manier om om te gaan met zaken waar je niet mee kunt of wilt dealen. Daarnaast is het wel van belang om de eetstoornis onder controle te houden. Hierbij is de warme, maar ferme steun vanuit ouders, partners, vrienden en ervaringsdeskundigen onmisbaar. Daar help ik graag bij.”

Jessica is werkzaam in de kunst- en cultuursector. Zij studeerde kunst- en cultuurwetenschappen in Rotterdam en werkte voor diverse culturele organisaties. Met haar gezin woonde zij een paar jaar in Engeland en Spanje, waar zij een Fine Arts opleiding deed en kunstzinnige activiteiten voor kinderen en jongeren organiseerde. Zij heeft een kind met de eetstoornis anorexia nervosa.