JURRIEN BOOMAN

Na een omweg begon Jurrien in 2015 zijn loopbaan in de zorg als begeleider in een trainingshuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tegenwoordig werkt hij als sociotherapeut binnen de intensieve psychiatrie op een gesloten afdeling. De cliënten daar hebben een combinatie van LVB, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen, wat klinische opname en intensieve zorg noodzakelijk maakt. Binnen dezelfde organisatie verzorgt hij ook trainingen over middelengebruik en verslaving voor cliënten.

Daarnaast werkt Jurrien als preventiewerker bij een grote preventieorganisatie voor verslaving en geeft hij training aan KOPP/KOV-jongeren, die opgroeien in een onrustige thuissituatie met een familielid met psychische en/of verslavingsproblemen. Verder besteedt Jurrien veel tijd aan het geven van trainingen aan zorgprofessionals via Bureau Kick Off, met thema’s als psychiatrie, verslaving en LVB.

Jurrien vindt het waardevol om voor een bepaalde of langere tijd met mensen op te trekken aan die zorg nodig hebben, zoals de ambulante trajecten bij Jayda CC. Jurrien stelt in de begeleiding de persoon centraal in plaats van de problematiek, vanuit verbinding, zonder oordeel en met een open vizier.