Leden gezocht voor de cliëntenraad

Ben je (familie van) een cliënt van Jayda CC of ben je cliënt van ons geweest? Wil je je inzetten voor de belangen van onze cliënten? Zou je mee willen denken over het reilen en zeilen binnen onze organisatie? Dat kan! Jayda CC zoekt namelijk drie leden voor een (op te richten) cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten en wil hun medezeggenschap bevorderen. Dit met als doel nog betere zorg en begeleiding te realiseren. Leden van de cliëntenraad praten, denken en beslissen mee over onderwerpen en verbeteringen die voor onze cliënten belangrijk zijn. Denk hierbij aan de wensen en behoeften van cliënten, visie op de toekomst van de begeleiding en actuele thema’s die van invloed kunnen zijn op onze organisatie.

Wat wordt van de leden verwacht?

Van de leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om de belangen van de cliënten te behartigen. Dat zij interesse hebben in de ontwikkelingen binnen de ambulante begeleiding, een kritische en open houding hebben en goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Hoeveel tijd besteden de leden aan de cliëntenraad?

Het is uiteraard aan de leden zelf om dat te bepalen. Een optie zou kunnen zijn om twee keer per jaar samen te komen op het kantoor van Jayda CC in Maarn, waarbij de voorbereiding op deze bijeenkomsten een aantal uur zal vergen.

Informatie en sollicitatie?

Voor meer informatie over de cliëntenraad kun je terecht bij

Michel van Elck van Jayda CC op telefoonnummer 06-31683807 of via

E-mail: m.van.elck@jayda-cc.nl. Wanneer je interesse hebt in deze vacature, dan kun je je motivatie en CV sturen naar dit e-mailadres.