LOES HUIJER

Loes heeft in haar eigen leven de nodige ups en downs gekend.  Ze heeft vooral de afgelopen jaren veel inzichten opgedaan die haar het leven makkelijker hebben gemaakt. Loes deelt als ervaringsdeskundige deze inzichten graag met anderen.

Loes heeft de opleiding “Drie Principe facilitator/practitioner” gedaan waarmee zij anderen helpt in het krijgen en vervolgens gebruiken van inzichten. Deze (nieuwe) inzichten kunnen je leven blijvend ten positieve veranderen. 

 Loes gaat op een luchtige wijze en op basis van gelijkwaardigheid met mensen in gesprek. Samen met u zoekt ze naar een manier om optimaal te kunnen ontspannen. Hierbij behoren creatieve sessies, wandelen in de natuur, online gesprekken of sessies op een knuffelboerderij tot de mogelijkheden. Zowel het gesprek als de locatie is derhalve puur maatwerk met Loes.

Voor Loes is de werking van de Drie Principes universeel; is er altijd wat te “zien”. Hiermee maakt de problematiek waar iemand mee worstelt voor haar in principe niet uit. Loes is gespecialiseerd in eetstoornissen en is op dit gebied een zogeheten dubbele ervaringsdeskundige.


Inzicht zorgt voor fundamentele veranderingen daar waar jij het nodig hebt.