MARIEKE SANDERS

Marieke heeft brede ervaring op het gebied van opleidingen, en werkervaring binnen de zorg en hulpverlening als fysiotherapeut en psycholoog. De afgelopen jaren is ze geschoold op het gebied van NLP, Transactionele Analyse en Systemische Werken wat haar enthousiasme over belangrijke thema’s als zingeving, contact, intimiteit en seksualiteit, rouw, trauma en identiteit heeft aangewakkerd.

Als vertrouwenspersoon kijkt ze graag samen met mensen naar wat hen heeft gevormd en raakt om zo weer richting en uiting te geven aan wat iemand wil en kan.

Waar gaat het werkelijk om? Wie ben je en wat staat je in de weg? Wat is er nodig om weer vooruit te kunnen?

Marieke werkt graag persoonlijk en dichtbij en biedt een veilige bedding op om zelfonderzoek te gaan met een open blik, intuïtie, spontaniteit en een groot vertrouwen in de veerkracht van mensen.   

Je kunt je verleden niet veranderen, maar wel hoe je je ertoe verhoudt”