MARLIEKE HABETS

Marlieke is een sociale, betrouwbare en betrokken generalist. Ze heeft een brede interesse voor de samenleving, waarbij haar focus ligt op het welzijn en participatie van mensen.

Marlieke is academisch geschoold in Gezondheidsvoorlichting en daarnaast heeft ze een propedeuse in het Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ook heeft Marlieke verschillende trainingen gevolgd, waaronder motiverende gespreksvoering, interculturele communicatie en oplossingsgericht werken.

Marlieke vindt het belangrijk dat iedereen aan de samenleving deelneemt op de wijze die voor hem of haar passend is. Omdat ieder mens anders is en geen enkele situatie hetzelfde is, biedt Marlieke maatwerk.

In haar werk richt ze zich op het versterken van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden. Hierbij gaat ze uit van de eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van de cliënt. Tijdens gesprekken activeert ze de cliënt om samen sturing te geven aan zijn of haar (hulp)vraag. In dit op­los­sings­­­­­gericht werken houdt de cliënt altijd de regie. Marlieke is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt, zodat deze het na enige tijd weer zelfstandig kan.