ROLINKA VERWEIJ

Rolinka is een ervaren ambulant hulpverlener/maatschappelijk werker met veel kennis van psychosociale problematiek. “Anderen erkennen en inzicht geven in wie ze zijn en waar ze last van hebben, dat is wat ik doe en waar ik goed in ben. Dit met als doel om mensen in staat te stellen hun problemen te hanteren.” Rolinka’s tactvolle wijze van confronteren, creativiteit en humor komen hierbij uitstekend van pas.

Rolinka is hulpverlener voor jong tot oud. In haar manier van werken staat de cliënt en zijn/haar doel centraal. “Ik loop graag een periode mee met een cliënt om te ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit van leven.” Humor, gelijkwaardigheid en pragmatisme zijn hierin voor haar kernbegrippen.

Rolinka kan zich zeer goed verplaatsen in de cliënt. “Door moeilijkheden in mijn jeugd heb ik zelf therapie gehad en geleerd deze ervaringen als kracht te kunnen gebruiken en stabiel in het leven te staan. Het sterkt me ook in mijn mooie en dankbare rol als hulpverlener.”

Aandachtsgebieden van Rolinka:

  • Jeugd
  • Identiteit
  • Jongvolwassenen/adolescenten
  • Traumaverwerking
  • Huwelijk en relaties
  • Mishandeling
  • Ouder en kind
  • Psychiatrie