SANNE VAN DEN BROEK

Sanne heeft de opleiding Social Work gevolgd en is in 2020 afgestudeerd. Zij heeft zich tijdens deze opleiding gespecialiseerd in het uitstroomprofiel jeugdzorg/pedagogiek. Hierdoor is ze een SKJ-geregistreerde professional. Sanne heeft ervaring in de jeugdreclassering, dagbesteding voor mensen met psychische kwetsbaarheid en het jongerenwerk.

Het houden van balans in haar leven vindt Sanne belangrijk. Dit werkt door in haar visie op het werk. Ze kijkt graag samen met jou hoe er gewerkt kan worden aan een betere balans in je leven en hoe je hier ook naar kan (blijven) handelen. De investering in het contact vindt Sanne één van de belangrijkste dingen in de hulpverlening. “Vanuit een goede, professionele relatie bereiken we samen het meest”.

Sanne neemt je serieus in wie je bent en waar je tegenaan loopt en houdt tegelijkertijd ook van humor in het contact. Met haar rustige houding stelt ze je snel op je gemak. Bij het werken naar de gewenste situatie kijkt Sanne graag naar de mogelijkheden in plaats van de focus te leggen op belemmeringen. Ze houdt er niet van om te oordelen en luistert naar jouw verhaal met als doel je te kunnen begrijpen en je behoefte te inventariseren. Ze is ervan overtuigd dat er pas aan een oplossing kan worden gewerkt op het moment dat het duidelijk is waar de uitdaging ligt.

Sanne gelooft in positieve en duurzame verandering wanneer er aandacht is voor de onderliggende oorzaak van een probleem. Soms bestaat de behoefte aan een wat praktischere ondersteuning en ook daarvoor zet ze zich graag in. Sanne is empathisch, bedachtzaam, cultuursensitief, werkt vraaggericht en doet haar werk vanuit haar hart.

“Ik ben een open-minded persoon die met mensen werkt op basis van oprechte interesse en liefde voor het werk. Ik geloof in persoonlijke groei en vanuit dit vertrouwen ga ik het contact aan.”