THOM PAAS

Thom Paas heeft de opleiding Social Work gevolgd en is in 2023 afgestudeerd. Tijdens zijn opleiding is hij opgeleid tot GGZ-agoog. Hierbij lag de nadruk op hoe je mensen met een psychische aandoening de tools geeft om weer de regie over hun leven te pakken. Gedurende het onderwijstraject kwamen de onderwerpen psychische aandoeningen en hun behandeling, herstel en rehabilitatie, netwerkontwikkeling, gedragsverandering, werken in een gedwongen kader, outreachend werken en ervaringsdeskundigheid aan bod. Thom Paas heeft ervaring in de GGZ, gehandicaptenzorg (voornamelijk LVB&MVB) en dagbesteding voor jongeren met LVB/ASS. 

 

Zijn hulpverleners stijl kunnen we omschrijven als zeer betrokken bij de cliënt, vanuit een empathische en activerende houding. Hij werkt vanuit een positieve en oplossingsgerichte benadering en vindt het gebruik van humor daarin belangrijk. Daarnaast vindt hij sport erg prettig om in te zetten in het contact met de ander. Hij gelooft dat sport een positieve bijdrage levert aan het mentale welbevinden.