Jayda CC overhandigt jaarverslag aan Minister Hugo de Jonge

Op vrijdag 3 juli jl. hebben wij ons sociaal jaarverslag over het jaar 2019 uitgebracht. Het eerste exemplaar hiervan werd door directeur Monique Verloop overhandigd aan Hugo de Jonge, minister van VWS.

Link naar het sociaal jaarverslag:

Jayda CC Jaarverslag 2019

In onder andere de Biltsche Courant en Nieuwsblad de Kaap (Utrechtse Heuvelrug) was onderstaand artikel te lezen:

Jayda CC overhandigt jaarverslag aan Minister Hugo de Jonge 

Op vrijdag 3 juli jl. heeft zorgorganisatie Jayda CC uit Maarn haar sociaal jaarverslag over het jaar 2019 uitgebracht. Het eerste exemplaar werd door directeur Monique Verloop overhandigd aan Hugo de Jonge, minister van VWS.

Directeur Monique Verloop kijkt met trots terug op het jaar 2019 en voelt zich vereerd dat zij tijdens het gesprek met Minister de Jonge het jaarverslag van Jayda CC kon overhandigen. “Een jaar waarin onze organisatie, die ambulante begeleiding biedt aan jongeren en volwassenen in de provincie Utrecht, zowel qua aantal medewerkers als cliënten fors is gegroeid. Momenteel werken wij met een multi-inzetbaar team van 24 begeleiders/coaches, met ieder zijn of haar eigen kracht en specialisme. Stuk voor stuk mooie mensen die allemaal met passie dit werk doen, aldus Verloop”.

Het sociaal jaarverslag geeft goed inzicht in de groei, uitdagingen en hoge cliënttevredenheidscijfers van de nog jonge zorgorganisatie. In het verslag spreken zowel cliënten, die ondersteuning krijgen vanuit de wmo en jeugdwet, als medewerkers hun waardering uit voor Jayda CC. Wat verder opvalt is dat de organisatie door flexibele inzetbaarheid geen wachtlijsten/wachttijden heeft.

Verloop is blij met de waardering en de mooie woorden van cliënten. “Want zij zijn waar wij het natuurlijk allemaal voor doen. Ik vind het mooi en waardevol om te zien dat wij in 2019 een stevige basis hebben neergezet. Dat mensen ons steeds beter weten te vinden. Dat het vertrouwen in ons steeds meer groeit en dat wij van betekenis kunnen zijn voor anderen”.

Tijdens hun gesprek spraken de Jonge en Verloop naast het sociaal jaarverslag ook over de impact van de coronacrisis en over kwaliteit van zorg en ondersteuning. “Kwaliteit van zorg zit voor Jayda CC in het maken van een goede match tussen hulpvrager/hulpverlener en het bieden van aandacht, maatwerk en warmte aan cliënten” aldus Verloop.