Ik durf nu beter mijn grenzen aan te geven en kwetsbaarheden te uiten

De 32-jarige Lisette heeft al een bewogen leven achter de rug. Ondanks alle tegenslag in haar leven gaf ze de moed niet op. Ze studeerde af, vond een fijne baan en kreeg met Karin Brevoord van zorgorganisatie Jayda CC de begeleiding die ze nodig had.   “Ik had als kind een instabiele start met een […]

Jayda CC glansrijk door audit toezichthouder!

De afgelopen periode heeft de GGDRU, toezichthouder in de regio Utrecht, een audit verricht op de werkzaamheden van Jayda CC. Deze audit had als doel om te beoordelen of aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt. De toezichthouder heeft in het onderzoek geconstateerd dat Jayda CC aan alle kwaliteitsnormen voldoet. Op alle negen onderdelen van het onderzoek […]

Jayda CC reikt sociaal jaarverslag uit aan wethouder Fluitman van de gemeente Zeist

  Afgelopen week bracht zorgorganisatie Jayda CC haar sociaal jaarverslag over het jaar 2020 uit. Het eerste exemplaar hiervan werd op maandag 12 juli overhandigd aan wethouder Marcel Fluitman van de gemeente Zeist.  Jayda CC geeft ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen via de Jeugdwet en de WMO in de provincie Utrecht en is ook […]

Cliëntenraad Jayda CC van start

Op 21 juni 2021 is de cliëntenraad van Jayda CC officieel van start gegaan. Tijdens de eerste vergadering van de cliëntenraad werd onder andere de medezeggenschapregeling en het huishoudelijk reglement vastgesteld en ondertekend. De cliëntenraad, bestaande uit drie personen, gaat advies uit brengen over voorgenomen besluiten die voor cliënten en Jayda CC van belang zijn. […]

Positieve resultaten cliënttevredenheidsonderzoek

In het eerste kwartaal van 2021 hebben wij onze cliënten gevraagd naar hun tevredenheid over Jayda CC. Van de cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek geeft 76% aan “zeer tevreden” te zijn over de begeleiding en is 24% “tevreden”. Cliënten geven aan dat Jayda CC goed luistert, meedenkt en aanpassings- en inlevingsvermogen heeft. Cliënten hebben […]

Jayda CC voelt als een warm bad!

Aline Ruttenberg is sinds januari 2021 werkzaam als ambulant begeleider bij Jayda CC. Aan beleidsmedewerker Michel van Elck vertelt zij hoe haar eerste maanden bevallen zijn bij Jayda CC. Wie is Aline? Ik ben 31 jaar en woon op dit moment nog in Zeist. Samen met mijn vriendin heb ik een huis gekocht waardoor we […]

Vrienden maken via Jayda CC, Meanderomnium en Join us

Samen met St. Meanderomnium en St Join Us gaat Jayda CC zich in Zeist inzetten om jongeren die zich alleen voelen te coachen, te helpen om sociaal sterker te worden en in contact te brengen met andere jongeren. Hiervoor is subsidie verkregen vanuit de gemeente Zeist. In april wordt gestart met twee groepen jongeren die […]

Jayda CC biedt nu ook ambulante begeleiding in Rivierenland!

Zorgcoördinator Frans Haarsma is blij met het nieuwe contract De afgelopen weken is Jayda CC hard aan de slag geweest met het verkrijgen van een contract in Rivierenland. En goed nieuws: dit is gelukt! Dat betekent dat met ingang van heden Jayda CC ook ambulante begeleiding biedt aan jongeren en volwassenen in de gemeenten (en […]

Positief over digitale ondersteuning

Cliënten van Jayda CC zijn positief over de digitale ondersteuning die zij ontvangen via het digitale platform EVIE (E-health voor iedereen). Deze digitale ondersteuning biedt Jayda CC sinds dit jaar aan naast en aanvullend op de ambulante begeleiding en coaching door middel van huisbezoeken. Met EVIE kunnen interessante zelfhulp trainingen en modules gedaan worden over […]

Leden gezocht voor de cliëntenraad

Ben je (familie van) een cliënt van Jayda CC of ben je cliënt van ons geweest? Wil je je inzetten voor de belangen van onze cliënten? Zou je mee willen denken over het reilen en zeilen binnen onze organisatie? Dat kan! Jayda CC zoekt namelijk drie leden voor een (op te richten) cliëntenraad. Wat doet […]